1.	Erasmusplein, multifunctionele jeugdzorglocatie te Breda  Gebouwd in 2000 voor het toenmalig Bureau Jeugdzorg (ambulante jeugdhulp en jeugdbescherming). Van 2010 tot 2020 thuisbasis van ambulante jeugdhulp van Tender en na een fusie in 2012 van Juzt. T

Erasmusplein, multifunctionele jeugdzorglocatie te Breda

Gebouwd in 2000 voor het toenmalig Bureau Jeugdzorg (ambulante jeugdhulp en jeugdbescherming). Van 2010 tot 2020 thuisbasis van ambulante jeugdhulp van Tender en na een fusie in 2012 van Juzt. Tegenwoordig zorgcampus van Careflex.

Krabbebossen te Rijsbergen

Villa uit begin 20e eeuw op terrein van12 hectare. Daarbij werd in 1933 een tehuis gebouwd voor kleuters met gezondheidsproblemen. Daarna tot 2019 jeugdzorg-instelling en multidisciplinair kinderdagverblijf, met nieuwbouw uit 1997.  Nu gesloten. Op het terrein is ook een school voor speciaal basisonderwijs.

Lievenshove te Oosterhout

Na WO II gestart in Bergen op Zoom als internaat voor kinderen van NSB’ers. In 1963 verhuisd naar Oosterhout. In 2019 gesloten. De karakteristieke personeels-flat is gesloopt, maar de gebouwen van de leefgroepen zijn er nog. Op het terrein is ook een school voor speciaal VO-onderwijs en het onderdak van Erfgoed Juzt.

Laanzicht te Teteringen

In 1946 als 'Maria Rabboni' opgericht door de zusters van Bethanië . Achter het zusterhuis staan kleinschalige leefgroepen en gezinshuizen. In 1995 werd het onder de naam Laanzicht onderdeel van De Zuidwester en sinds 2012 van Juzt. Vanaf 2020 zijn er behandelgroepen van Sterk Huis gehuisvest.

Tehuis voor studerende en werkende meisjes Lange Bedde, Breda

In 1972 opgericht als RK meisjeshuis Kort daarna werd het pand aan de Lange Bedde in Breda gebouwd. Na de fusie met Lievenshove en Lentehof in 1993 werd het crisiscentrum. Vanaf 2015 in gebruik voor multidisciplinair kinderdag- verblijf en pleegzorg, waarvoor Vigere Jeugdzorg nog steeds in gebruik heeft.

Lentehof Ceresstraat, Breda

In 1966 als gemeentelijke voorziening opgericht kinderhuis en kinderdagverblijf, gelegen op het terrein van de Oranjeboom bierbrouwerij. Na de fusie in 1995 met Lievenshove en het Meisjeshuis verhuisden het kinderhuis naar de Lange Bedde 1 en het kinderdagverblijf naar stg. Kober.

Boddaert dagcentrum schoolgaande jeugd, Breda

In de tachtiger jaren werden overal in Nederland met rijkssubsidie Boddaert centra opgericht, als alternatief voor internaten. In Breda kwam het terecht in het voormalige weeshuis (uit 1606) tegenover het Casino. Eerst zelfstandig, in 1995 bij de Zuidwester en vanaf 2012 bij Juzt, geïntegreerd met andere daghulp.

De Driekant te Roosendaal

De fusie van Lievenshove, Lentehof en Meisjeshuis in Breda in 1993 maakte het bouwen van een 24-uurs voorziening in het westelijk deel van de regio mogelijk. Naast een meisjesgroep was er een gemengde groep en kamertraining. Nu heeft Almata er een crisisgroep/overbruggingsgroep, een FaseHuis en een open groep.

Schoolinternaat Edward Poppe te Etten Leur

Schoolinternaten, vaak samen met een seminarie, dateren uit begin 20e eeuw,  toen op het platteland weinig scholen waren. In 1951 door de Broeders van Liefde geopend internaat. Na 1968 daalde het leerlingaantal. In 1995 kwam het  bij De Zuidwester. In 2010 gesloten. Nu in verbouwing tot appartementen.

Landhuis Lievensberg te Bergen op Zoom

Het landhuis stamt uit 1846. Na WO II in gebruik als meisjesafdeling van het nabije jongensinternaat Lievenshove (dat in 1963 naar Oosterhout verhuisde).  Later werd Lievensberg gebruikt als jongerencrisiscentrum door stg. Breek en De Zuidwester. Nu bekend als 'Villa Heidetuin', met B&B, wandeltuin en terras.

Almata en Volksabdij Ossendrecht

In 1935 opgericht als project voor werkeloze jongeren. In WO II opvang voor ondervoede kinderen, onderduikers etc. Na de bevrijding internaat, eerst met ambachtsschool en vanaf 1990 in justitieel kader. Vanaf 2010 als ‘Almata JeugdzorgPlus’ 24 uurs hoog complexe zorg tbv jongeren/gezinnen.

De Klokkenberg te Breda

In 1951-1953 gebouwd als sanatorium. Later verbreed naar hartchirurgie, epilepsiecentrum en kinderpsychiatrische centrum de Mark, dat in 2011 verhuisde naar GGZ Breburg aan de Poolsweg in Breda. Rijksmonument de Klokkenberg werd in 2017-2018 verbouwd tot 150 woningen / appartementen

Saint Louis in Oudenbosch

Gesticht in 1840 met gratis les aan enkele kinderen en uitgegroeid tot instituut met bijna 800 leerlingen. Dat nam later af door beter onderwijs in Nederland. Van 1980 - 2005 meisjes/jongensinternaat voor o.m. kinderen van schippers en kermisexploitanten. Nu ontwikkeling als cultureel erfgoed en appartementen

Pensionaat Sint Anna Oudenbosch

Geopend 1837 door de zusters Franciscanessen uit Roosendaal als dagschool voor meisjes en een weeshuis voor arme kinderen. Het gebouw dateert van 1937. Van ca. 1980 tot 1993 richtte St. Anna zich vooral op schipperskinderen. Daarna gemeentehuis. Nu in ontwikkeling als cultureel erfgoed en wonen.

Broeders van Huijbergen

In het voormalige klooster van de Wilhelmieten opende Mgr. van Hooijdonk in 1847 een weeshuis dat door de Broeders van Huijbergen werd uitgebreid tot schoolinternaat Ste. Marie, later ook schippers en kermiskinderen. Na sluiting in 1980 werd het complex deels herontwikkeld voor woningen en appartementen.