Herinneringsborden St. Louis en Ste. Anna in Oudenbosch

Op 6 juni 2024 werden de herinneringsborden St. Louis en Ste. Anna in Oudenbosch onthuld door wethouder Patrick Schouw. 

St. Louis

In 1840 startte pastoor Hellemons met jeugdwerk in Oudenbosch. Dat groeide uit tot jongensinternaat Saint Louis met later ook een opleiding voor broeders. Tussen 1840 en 1850 kwamen de gebouwen rondom de cour gereed en in 1866 de kapel. Rond 1950 waren er bijna 800 leerlingen. Naast goed onderwijs was vrijetijdinvulling met muziek, toneel, spel, sport en wereldoriëntatie erg belangrijk. Vanaf 1960 verminderde het aantal leerlingen door beter onderwijs in Nederland. Ook nam de belangstelling om broeder te worden af. In 1980 werd Saint Louis een gemengd schoolinternaat. In 2006 sloot Saint Louis. ‘Wij zijn niet meer nodig, de samenleving heeft het van ons overgenomen`: zeiden de broeders: `Onze taak zit erop’. Het complex herbergt nu appartementen. De grote kapel is gerestaureerd, bedoeld voor onder andere concerten.

 

Ste. Anna

Op initiatief van pastoor Hellemons vestigden in 1837 de zusters Franciscanessen zich in Oudenbosch. Zij openden hier een school voor meisjes en een weeshuis voor arme kinderen. Dit groeide uit tot pensionaat Sint Anna. Tussen 1867 en 1920 werden de gebouwen vier keer uitgebreid tot een carrévorm met een kapel op het middenterrein. Het complex bevatte toen behalve de lagere school ook huishoudschool Sint Agnes, een mulo en een kweekschool. Het huidige gebouw dateert van 1937. Vanaf ca. 1980 richtte Sint Anna zich vooral op schipperskinderen (ook jongens). Het werd gesloten in 1993. In 1995 werd het gemeentehuis en bibliotheek waarvoor de linkerzijde en achtergevel zijn gesloopt. Het gemeentelijk monument heeft vanaf 2024 een woonbestemming. De kapel van Ste. Anna is huisvesting voor allerlei culturele functies.

Artikel uit de Halderbergse Bode van 11 juni 2024

Onthulling van het herinneringsbord bij St. Louis door wethouder Patrick Schouw