Bestuur Stichting ‘Geschiedenis Jeugdzorg West-Brabant’

  • Wilbert Willems, voorzitter, oud-politicus (wethouder, Statenlid, 2e Kamer) en v/h actief in jeugdzorg,
  • Joss Hopstaken, secretaris, archivaris Westbrabants Archief,
  • Coen Dresen, penningmeester, oud-directeur jeugdzorg.

Organisatiegegevens

  • Bankrekening: NL14 TRIO 0320 3249 23 t.n.v. stichting Geschiedenis jeugdzorg West-Brabant
  • RSIN/fiscaalnummer: 862560287
  • Hoofdlijnen van het beleidsplan: zie Homepage en pagina 'Projectplan'
  • Beloningsbeleid: Bestuursleden werken krachtens de statuten onbezoldigd. Dat geldt ook voor de vrijwilligers in de projectgroep.